Generalne wykonawstwo inwestycji budowlanych

Generalne wykonawstwo - Śląsk i nie tylko | Promus

Dzięki naszemu ponad trzydziestoletniemu doświadczeniu oraz wypracowanemu know-how, zapewniamy profesjonalną, kompleksową i terminową obsługę inwestycji, zgodną z najwyższymi standardami jakości, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. Jako generalny wykonawca inwestycji budowlanych posiadamy niezbędne umiejętności oraz zaawansowane technologie, które umożliwiają nam realizację nawet najbardziej wymagających i nietypowych projektów. W trakcie realizacji każdej inwestycji zapewniamy pełne wsparcie związane z przygotowaniem i opracowaniem wszelkiej dokumentacji oraz uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń. Nasze biuro projektowe jest w stanie przygotować projekt wykonawczy lub zoptymalizować istniejący projekt, aby znaleźć najlepsze rozwiązania, które przynoszą inwestorowi oszczędności i przyspieszają proces budowy. Po ustaleniu harmonogramu przystępujemy do realizacji inwestycji, nadzorując każdy etap budowy i koordynując prace firm podwykonawczych.

 

 

PROMUS Ruda Śląska – generalny wykonawca inwestycji budowlanych

Jako wiodący generalny wykonawca inwestycji budowlanych, odpowiadamy za każdy etap prac związanych z realizacją projektu inwestycyjnego. Nasza rola obejmuje kompleksową opiekę nad projektem, począwszy od fazy projektowej, poprzez prace ziemne, nadzór nad harmonogramem dostaw konstrukcji stalowej, montaż wszystkich komponentów, aż po zagospodarowanie infrastruktury towarzyszącej inwestycji.

Nasza firma gwarantuje najwyższą jakość usług związanych z realizacją inwestycji, w tym:

 • opracowanie lub optymalizację dokumentacji projektowej,
 • skompletowanie niezbędnych pozwoleń,
 • wczesne wykrycie potencjalnych problemów i identyfikację ewentualnych komplikacji, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu,
 • synchronizację i koordynację prac budowlanych,
 • efektywny nadzór nad ekipami podwykonawczymi,
 • wykonanie fundamentów, montaż konstrukcji stalowej, montaż elementów elewacji oraz elementów dachu,
 • opracowanie pełnej dokumentacji powykonawczej,
 • ostateczne przekazanie obiektu wraz ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami do użytkowania

Certyfikaty i kompetencje

Jako jedna z niewielu firm na rynku zajmujących się generalnym wykonawstwem inwestycji budowlanych, posiadamy własną wytwórnię konstrukcji stalowych. Ten atut jest niezwykle istotny w procesie budowy, umożliwiając dostarczanie elementów konstrukcji stalowych zgodnie z harmonogramem.

 • Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2000,
 • Certyfikat zgodny z DIN EN ISO 3834-2, potwierdzający pełne spełnienie wymagań w dziedzinie spawalnictwa,
 • Certyfikat Spawalniczy GSI SLV Halle,
 • Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wg norm 1090-1 i 1090-2,
 • Certyfikat Wiarygodności Creditreform.

Generalne wykonawstwo – umowa

W ramach generalnego wykonawstwa, umowa zawierana jest między inwestorem a generalnym wykonawcą inwestycji, szczegółowo określając wszystkie aspekty realizacji projektu. Warunki umowy oparte są na ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku, tj. Kodeksie cywilnym (artykuły 647-658), stanowiąc podstawę dla ustaleń pomiędzy stronami. Jako generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zobowiązujemy się do wykonania prac zgodnie z umową oraz dostarczoną dokumentacją, przestrzegając najwyższych standardów jakości. Umowa reguluje zakres prac, czas realizacji inwestycji oraz specyfikację usług budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową. Nasz Dział Umów, wspierany przez doświadczonych prawników, dba o doprecyzowanie szczegółów prawnych, pozostając w stałym kontakcie z inwestorem i uwzględniając jego wizję inwestycji. W efekcie, zatrudnienie generalnego wykonawcy umożliwia kompleksową realizację każdej inwestycji.

Zalety generalnego wykonawstwa

Jako generalny wykonawca, nadzorujemy cały proces realizacji inwestycji, począwszy od projektu, aż po przekazanie obiektu. Dzięki centralizacji wszystkich elementów procesu budowy w jednej firmie, inwestor może skonsolidować wszelkie aspekty projektu w jednym miejscu. Nasza firma jest gwarantem najwyższej jakości, zarządzając każdym etapem inwestycji. Współpracując z PROMUS Ruda Śląska, Inwestor ma pewność, że jego inwestycja zostanie zrealizowana w sposób kompleksowy i zgodny z najwyższymi standardami.  Przykładem naszych sukcesów w roli generalnego wykonawcy jest przebudowa terminalu B lotniska w Pyrzowicach. Wybór naszej firmy był świadomą decyzją zarządzających lotniskiem w Katowicach - Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, które poszukiwało profesjonalnego partnera zdolnego zrealizować inwestycję w warunkach funkcjonowania portu lotniczego. Dzięki tej inwestycji zwiększyliśmy przepustowość portu o 2 miliony pasażerów rocznie. Terminal lotniska B w Pyrzowicach został rozbudowany zgodnie z naszym projektem, co pozwoliło zwiększyć jego powierzchnię użytkową o imponujące 40%.