Generalne wykonawstwo

Generalne wykonawstwo
Nasza firma w ramach generalnego wykonawstwa podejmuje się projektów o różnej skali. Posiadamy odpowiednie umiejętności oraz technologie do realizacji nawet najbardziej skomplikowanych i nietypowych zleceń. Przyjmując zamówienie, ustalamy harmonogram prowadzonych prac, który przedkładamy klientom do akceptacji. Wyszczególniamy w nim czas niezbędny do wykonania poszczególnych etapów takich jak przygotowanie projektu, produkcja elementów, montaż konstrukcji stalowej, pokryć dachowych, elewacji, a także określamy koszty ich realizacji.

Działając jako generalny wykonawca, nadzorujemy realizację całego projektu budowlanego zgodnie z zamierzeniami inwestora. Nasi projektanci, opracowując projekt, uwzględniają wszystkie uwagi i sugestie klienta. Korzystając ze swojego doświadczenia i doskonałej znajomości zagadnień związanych z tworzeniem koncepcji obiektów o różnym przeznaczeniu oraz nowoczesnych technologii wykorzystywanych przy ich konstrukcji, są w stanie zaproponować mu wiele funkcjonalnych rozwiązań. Również na kolejnych etapach realizacji utrzymujemy stały kontakt z inwestorem, informując go o postępach prac budowlanych i montażowych, które wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami, wykorzystując wysokiej klasy materiały i przestrzegając najwyższych standardów budowlanych.